Edit school – Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (secretary)

7712